Produkter

Varmegjenvinner

Industriveksler brukes i de fleste typer luftvarmegjenvinning hvor våt kondenserende luft, partikler eller korrosive gasser er til stede med gunstig payback–tid og lang levetid.

Aggregat

Aggregatene leveres med kammer eller aksial vifter.

Vifter

Innebygget korrosjonsfri vifte.