RAS landbasert ventilasjon produkter

Vår plastikk varmegjenvinner, plate heat exchange og aggregat er bygget i glassfiberarmert polyester, GUP. Disse er korrosjonsfri og motstandsdyktig mot de fleste syrer kjemikalier, salt og ammoniakk.

Plastikk varmegjenvinner glassfiberarmert polyeste plate

Varmegjenvinner

Luft⁄luft plate–varmeveksler er konstruert av glassfiberarmert polyester (GRP). Materialet er motstandsdyktig mot de fleste syrer og kjemikalier, salt og ammoniakk. Material formelen i kombinasjon med den spesielle konstruksjonen gir denne luft–luft varmeveksleren en unik kombinasjon av fordeler.

Aggregat korrosjonsfri plastikk glassfiberarmert polyester

Aggregat

Aggregatene er også konstruert av glassfiberarmert polyester (GRP). Leveres med inspeksjonsdør, kammer eller aksial vifter.

Korrosjonsfri vifter

Vifter

Innebygget korrosjons fri vifte.